Przedsiębiorstwo Komunalne w TucholiInformacja o przetwarzaniu danych klienta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: obsługa ujęć wody, eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Tuchola, eksploatacja oczyszczalni ścieków, badania laboratoryjne wody i ścieków

          • Produkcja i dostarczanie wody, odbiór ścieków, więcej >>>

          • Oczyszczalnia ścieków, więcej >>>

Zakład Budowy Dróg i Sieci: budowa, remont nawierzchni dróg i chodników, budowa, remont sieci wodno-kanalizacyjnych cieplnych, prowadzenie akcji zimowej, więcej >>>

Laboratorium Analityczne: , więcej >>>

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: zarząd i administracja nieruchomościami – gminnymii prywatnymi, więcej >>>

Zakład Energetyki Cieplnej: eksploatacja kotłowni lokalnych, eksploatacja sieci i węzłów cieplnych, więcej >>>

Zakład Usług Komunalych: wywóz nieczystości stałych, segregacja odpadów, utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie ulic, prowadzenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Bladowie, więcej >>>

Warsztat mechaniczny: montaż instalacji gazowych w pojazdach, naprawa pojazdów i ciągników, wymiana olejów, więcej >>>

Zakład pogrzebowy: kompleksowa obsługa uroczystości pogrzebowych prowadzenie cmentarza komunalnego w Rudzkim Moście, więcej >>>

Sprzedaż gazów: sprzedaz gazów technicznych, więcej >>>

© PK Tuchola. Wszelkie prawa zastrzeżone