Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

Laborant - Próbkobiorca

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

Laborant – Próbkobiorca

Miejsce pracy: Laboratorium Analityczne- Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o.

Opis stanowiska:

  • Pobór próbek wody oraz ścieków u klienta
  • Badanie chemiczne w laboratorium pobranych próbek

Wymagania

  • wykształcenie: średnie techniczne chemiczne lub wyższe kierunkowe – ochrona środowiska, biotechnologia, chemia,
  • prawo jazdy kat. B
  • dyspozycyjność (gotowość do pracy zmianowej)
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

  • pracę w firmie posiadającej stabilną pozycję na rynku,
  • duże możliwości rozwoju zawodowego,
  • pełne przeszkolenie i narzędzia do pracy,

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać do sekretariatu Spółki (z uwzględnieniem kariery zawodowej – o ile jest)

ul. Świecka 68 lub pocztą elektroniczną : pk@pk.tuchola.pl

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. . dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych  (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. 89-500 Tuchola, ul. Świecka 68 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154821 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 561-100-04-63, zwana dalej: „Administratorem”. Dane są zbierane i przetwarzane w celu obsługi procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu. W tym czasie istnieje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. (Zebrane dane nie będą udostępniane osobom trzecim).


Aplikuj na stanowisko

Laborant – Próbkobiorca
Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w dokumentach aplikacyjnych, jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej, w zakładce „klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy”

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru