Aktualności

Nowa taryfa dla ciepła na rok 2019
Nowa taryfa dla ciepła…
„Taryfa dla ciepła” – Tuchola, 2019 r. wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2019 roku i obejmuje nowe stawki opłat za wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie ciepła. Dokumenty: Taryfa…