Historia

Historia Firmy, to historia ludzi ją tworzących, historia ich życiorysów wplecionych w codzienny trud, historia miasta, z którym jest związana.
W dniu 12 maja 1952 r. uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tucholi powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Przedsiębiorstwo zawsze miało charakter wielobranżowy, a zadaniem pracujących w nim ludzi było zabezpieczenie sprawnego działania urządzeń i usług komunalnych, czyli tego, co miastu i jego mieszkańcom jest niezbędne do życia.

W 1952 r. przedmiotem działalności były branże:

  • gazownia miejska,
  • wodociągi i kanalizacja,
  • oczyszczanie miasta,
  • rzeźnia,
  • targowiska,
  • łaźnia,
  • usługi hotelarskie.

Pierwszym kierownikiem przedsiębiorstwa został Brunon Lipkowski.

Funkcję dyrektora firmy kolejno pełnili: Jan Kiełczyński (3.07.1953 31.01.1957), Edmund Stachnik (1.02.1958 31.12.1968), Adam Gostański (1.01.1969 7.03.1977), Edmund Kowalski (1.02.1978 1.07.1994). Od dnia 4.07.1994 r. dyrektorem jest Małgorzata Oller, a z dniem 1.09.1994 r. członkiem zarządu firmy jest Jan Antosz.
Wspomnieć należy również osoby pełniące funkcję:
dyrektora technicznego: Piotr Korzon, Zbigniew Ikwanty, Wiesław Pstrąg, a obecnie Tadeusz Grzegorczyk,
głównego księgowego: Lidia Gierszewska, Czesław Grzona, Edwin Orczykowski, a obecnie Mirosława Ordza oraz głównego mechanika i energetyka Kazimierz Graszk.

Na przestrzeni 50 lat funkcjonowania przedsiębiorstwa pracowało w nim i pracuje nadal wielu oddanych pracowników, a efektem ich pracy jest wizerunek firmy potrzebnej miastu i mieszkańcom, firmy ceniącej swój dorobek i otwartej na przyszłość.
W czasie swojej historii przedsiębiorstwo podlegało licznym zmianom organizacyjnym.
Z dniem 1 stycznia 1957 r. w strukturę przedsiębiorstwa włączono zarząd budynkami mieszkalnymi, wyłączony w 1960 r. i ponownie włączony w 1972 r.
W kwietniu 1962 r. uruchomiono działalność pogrzebową, a w 1966 r. przejęto z ówczesnego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej działalność drogową i zieleni miejskiej.
W lutym 1968 r. uruchomiono Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej, a w 1974 r. taxi bagażowe, które działało przez 5 lat.
W latach 1979 1988 w skład przedsiębiorstwa wchodził Oddział w Koronowie.
W styczniu 1980 r. uruchomiono Wytwórnię Mas Bitumicznych w Plaskoszu, zlikwidowaną w 2000 r.
Z dniem 1 stycznia 1969 r. z przedsiębiorstwa wyłączono gazownię miejską.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w styczniu 1975 r. został przekazany do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, ponownie włączony w struktury przedsiębiorstwa w 1992 r.
W 1975 r. przekazano do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy kotłownie znajdujące się w budynkach mieszkalnych. Branża ta jako Zakład Energetyki Cieplnej została włączona ponownie w 1992 r.
Łaźnia miejska świadczenie usług dla ludności zamknęła w 1972 r., rzeźnię miejską wyłączono w 1973 r., usługi hotelarskie przekazano do OSTiW w 1974 r., a targowisko miejskie do GS Tuchola w 1971 r.
W 1994 r. przedsiębiorstwo zmieniło formę prawną działalności i obecnie działa jako spółka prawa handlowego pn: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi.
Właścicielem Spółki jest Gmina Tuchola.
W firmie pracuje powyżej 160 osób, struktura firmy oparta jest na organizacyjnie wyodrębnionych branżach
Obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed firmą jest stałe odtwarzanie i uzupełnianie majątku trwałego, który służy firmie i pracownikom do wykonywania usług.
50 lat to długi okres czasu. Tak, jak zmieniło się nasze miasto przez te lata, tak też zmieniła się nasza firma. Ale ciągle jest to ta sama firma z siedzibą w tym samym miejscu przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi. Ważne są nie tylko daty, ale przede wszystkim ludzie, którzy je wypełniają. Ważne jest również to, aby firma miała zawsze poczucie związku z miastem, a pracownicy ze swoją firmą.

Menu dostępności (ALT+U)