Przetargi

Nazwa Termin składania ofert
Dostarczanie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG. Dostarczanie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG. 2018-12-14 Czytaj więcej
Dostawa urządzen na potrzeby Laboratorium Analitycznego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. Dostawa urządzen na potrzeby Laboratorium Analitycznego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. 2018-12-14 Czytaj więcej
Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych 2018-12-10 Czytaj więcej
test Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 2018-10-18 Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 20181018 Czytaj więcej
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68 , 89 – 500 Tuchola ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 39,42 m2 przy placu Wolności 14 w Tucholi. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68 , 89 – 500 Tuchola ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 39,42 m2 przy placu Wolności 14 w Tucholi. 2018-07-17 Czytaj więcej
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 2018-04-30 Czytaj więcej
Zaproszenie do składania ofert na koszenie trawników własnym sprzętem. Zaproszenie do składania ofert na koszenie trawników własnym sprzętem. 2018-04-26 Czytaj więcej
Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących do PK Tuchola Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących do PK Tuchola 2017-12-11 Czytaj więcej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpadów o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne, pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz odpadów o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne, pochodzących z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie 2017-11-07 Czytaj więcej