Nazwa Termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Instalacji w Bladowie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Instalacji w Bladowie 2023-07-11 Czytaj więcej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Instalacji w Bladowie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Instalacji w Bladowie 2023-06-16 Czytaj więcej
Zakup wyposażenia laboratorium Zakup wyposażenia laboratorium 2023-05-23 Czytaj więcej
Zakup wyposażenia laboratorium Zakup wyposażenia laboratorium 2023-05-05 Czytaj więcej
Remont i budowa dróg wewnętrznych związanych z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Tucholi. Remont i budowa dróg wewnętrznych związanych z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Tucholi. 2023-05-08 Czytaj więcej
Dostawa w leasingu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego przeznaczonego do udrażniania i mycia kanałów sanitarnych z jednoczesnym odsysaniem nieczystości do zbiornika osadu typu WUKO Dostawa w leasingu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego przeznaczonego do udrażniania i mycia kanałów sanitarnych z jednoczesnym odsysaniem nieczystości do zbiornika osadu typu WUKO 2023-04-21 Czytaj więcej
Usługa leasingu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego przeznaczonego do udrażniania i mycia kanałów sanitarnych z jednoczesnym odsysaniem nieczystości do zbiornika osadu typu WUKO Usługa leasingu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego przeznaczonego do udrażniania i mycia kanałów sanitarnych z jednoczesnym odsysaniem nieczystości do zbiornika osadu typu WUKO 2023-04-03 Czytaj więcej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów pochodzących z Instalacji Komunalnej w Bladowie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów pochodzących z Instalacji Komunalnej w Bladowie 2023-04-07 Czytaj więcej
Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2023-03-03 Czytaj więcej
Dostawa dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG Dostawa dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG 2023-01-24 Czytaj więcej

Menu dostępności (ALT+U)