Projekty UE

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Tucholi

Inwestycja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj więcej

Menu dostępności (ALT+U)