Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy P. Tadeusz Kowalski

Jedynym Właścicielem Spółki jest Gmina Tuchola. Właściciel posiada jeden udział o wartości 16.074.539,36 zł

Zarząd

Zarząd Spółki jest dwuosobowy, w którego skład wchodzą:

  • Tomasz Stybaniewicz – Prezes Zarządu
  • Tadeusz Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu

(Uchwała nr 4/2014 z dnia 15.06.2014)

 

Rada Nadzorcza

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr XVI/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. została powołana Rada Nadzorcza w składzie:

  • Wacław Kropiński – Przewodniczący Rady
  • Paweł Cieślewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Wiesława Drążkowska – Sekretarz Rady
  • Jan Skiba – Członek Rady
  • Marek Hryniewski – Członek Rady
  • Wojciech Klapczyński – Członek Rady, przedstawiciel Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o.
  • Jacek Szrajber – Członek Rady, przedstawiciel Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o.

Kadencja Rady wynosi 3 lata.

Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa