Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy P. Tadeusz Kowalski

Jedynym Właścicielem Spółki jest Gmina Tuchola. Właściciel posiada jeden udział o wartości 16.074.539,36 zł

Zarząd

Zarząd Spółki jest dwuosobowy, w którego skład wchodzą:

  • Tomasz Stybaniewicz – Prezes Zarządu
  • Tadeusz Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu

(Uchwała nr 4/2020 z dnia 09.06.2020)

 

Rada Nadzorcza

Uchwałą  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr XV/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.  została powołana Rada Nadzorcza w składzie:

  • Wacław Kropiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wiesława Drążkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jan Skiba – Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Hryniewski – Członek Rady Nadzorczej

Komisja skrutacyjna z dnia 26-27.06.2023r. Zebrania Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi spółka z o.o.  stwierdziła, że następujący pracownicy zostali członkami Rady Nadzorczej (jako przedstawiciele Pracowników):

  • Wojciech Klapczyński – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o.
  • Jacek Szrajber – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o.
  • Marcin Szrajber – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o.

Kadencja Rady wynosi 3 lata.

 

Menu dostępności (ALT+U)