Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy P. Tadeusz Kowalski

Jedynym Właścicielem Spółki jest Gmina Tuchola. Właściciel posiada jeden udział o wartości 16.074.539,36 zł

Zarząd

Zarząd Spółki jest dwuosobowy, w którego skład wchodzą:

  • Tomasz Stybaniewicz – Prezes Zarządu
  • Tadeusz Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu

(Uchwała nr 4/2020 z dnia 09.06.2020)

 

Rada Nadzorcza

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr XIX/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. została powołana Rada Nadzorcza w składzie:

  • Wacław Kropiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Cieślewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (z uwagi na objęcie mandatu Rady Miejskiej w Tucholi i złożonym ślubowaniem z dniem 15 grudnia 2021 została złożona przez pana Pawła Cieślewicza rezygnacja z tej funkcji )
  • Wiesława Drążkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jan Skiba – Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Hryniewski – Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Klapczyński – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o.
  • Jacek Szrajber – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o.
  • Marcin Szrajber – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, sp. z o.o.

Kadencja Rady wynosi 3 lata.

 

Menu dostępności (ALT+U)