Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakres działalności RIPOK obejmuje:

 • Przyjmowanie odpadów do zagospodarowania
 • Przetwarzanie odpadów, w tym:
  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (wydzielanie frakcji organicznej z odpadów, biologiczna stabilizacja tlenowa, wydzielanie ze strumienia odpadów frakcji surowcowych i frakcji kalorycznej),
  • sortowanie odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do procesów odzysku, w tym recyklingu,
  • kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych ulegających biodegradacji,
  • składowanie odpadów innych niż niebezpieczne na kwaterze składowiska,
  • prowadzenie odzysku odpadów na składowisku (budowa skarp, warstw izolacyjnych, dróg technologicznych, okrywy rekultywacyjnej).
 • Zbieranie odpadów i przekazywanie ich do przetwarzania innym uprawnionym podmiotom.
 • Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Tuchola.

Załączniki

Pliki do pobrania
# Nazwa
1 Regulamin RIPOK (PDF, 413KB) Zobacz
2 Cennik RIPOK od 01.01.2021r. (PDF, 10205KB) Zobacz
3 Cennik RIPOK od 01.01.2020r. Zobacz
4 Cennik RIPOK 2019r. Zobacz
5 Zasady przekazywania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)