Przetarg

Dostarczanie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG.

Dostarczanie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG.
Termin składania ofert
2020-12-10 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 SIWZ z załącznikami [pdf] 30/11/2020 Zobacz
2 Załącznik ne 1 do SIWZ Formularz oferty [doc] 30/11/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału [doc] 30/11/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 3 i 3a do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [doc] 30/11/2020 Zobacz
5 Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej [doc] 30/11/2020 Zobacz
6 Ogłoszenie biuletyn UZP [pdf] 30/11/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Protokół z otwarcia ofert 10.12.2020 r. [pdf] 10/12/2020 Zobacz
2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [pdf] 16/12/2020 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)