Przetarg

Dostawa urządzeń służących do bieżącej kontroli sieci wodociągowej, lokalizacji wycieków z sieci, przebiegu sieci i urządzeń podziemnych, badania szczelności sieci wodociągowych oraz pozycjonowania sieci i urządzeń.

Dostawa urządzeń służących do bieżącej kontroli sieci wodociągowej, lokalizacji wycieków z sieci, przebiegu sieci i urządzeń podziemnych, badania szczelności sieci wodociągowych oraz pozycjonowania sieci i urządzeń.
Termin składania ofert
2020-12-08 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zapytanie ofertowe [pdf] 26/11/2020 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty [doc] 26/11/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia [pdf] 26/11/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia [doc] 26/11/2020 Zobacz
5 Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw [doc] 26/11/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 5 RODO [doc] 26/11/2020 Zobacz
7 Załącznik nr 6 Wzór umowy [doc] 26/11/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Informacja z otwarcia ofert [pdf] 09/12/2020 Zobacz
2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [pdf] 21/12/2020 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)