Przetarg

Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych

Termin składania ofert
2018-12-10 Do godziny 12:00

Zaproszenie do składania ofert.

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych w ilości 6 000 kg , Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub ograniczenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie będzie wnosił przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tego tytułu.
 • Średnica drutu: 3,0 mm.
 • Gatunek stali S235JRG2, wg. PN-EN 10025; C4D, wg. PN-EN 10016; 1006, wg. ASTM A510.
 • Wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016.
 • Wytrzymałość na rozciąganie Rm w granicach 360 – 420 MPa.
 • Pakowany w kręgi o średnicy wewnętrznej min. 200 mm, zewnętrznej max. 350 mm, wysokość 150 mm.
 • Waga jednego kręgu max. 45
 • Jednorazowa dostawa materiału na europaletach, zabezpieczonych folią, w ilości około 1 tony.
 • Wykonawca dostarczy drut stalowy własnym transportem i na własne ryzyko do magazynu Zamawiającego mieszczącego się na terenie RIPOK w Bladowie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1500.     Koszt transportu należy wkalkulować w cenę towaru.
 • Zamówiony drut wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego.
 • Ważenie poszczególnych dostaw będzie odbywało się na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w RIPOK Bladowo i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych partii. Różnice w wagach Wykonawcy i Zamawiającego będą rozliczane na korzyść Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej jednorazowej dostawy komplet dokumentów potwierdzających, że dostarczony drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016.
 • Ewentualna niezgodność danej dostawy z wymaganiami Zamawiającego zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem i będzie podlegać reklamacji.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 30.10.2019 r..

 1. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u Kierownika Zaopatrzenia,                          p. Mirosława Milera, tel. 52 336 57 43.
 2. Oferty należy składać do dnia 10.12.2018 r. do godz. 1100, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2017 r. o godz. 1110.
 4. Z uwagi na zamówienie o wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 5. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

– cena wykonania zamówienia: 100 %.

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zaproszenie [pdf] 30/11/2018 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie o wyborze oferty [pdf] 10/12/2018 Zobacz