Przetarg

Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych.

Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych.
Termin składania ofert
2020-12-17 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zapytanie ofertowe [pdf] 10/12/2020 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty [doc] 10/12/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia [pdf] 10/12/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia [doc] 10/12/2020 Zobacz
5 Załacznik nr 4 RODO [doc] 10/12/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 5 wzór umowy [doc] 10/12/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Protokół z otwarcia ofert [pdf] 18/12/2020 Zobacz
2 Informacja o unieważnieniu postępowania [pdf] 18/12/2020 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Informacja o unieważnieniu postępowania [pdf] 18/12/2020 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)