Przetarg

Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych

Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych
Termin składania ofert
2021-01-15 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zapytanie ofertowe [pdf] 11/01/2021 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty [doc] 11/01/2021 Zobacz
3 Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu zamówienia [doc] 11/01/2021 Zobacz
4 Załacznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia [doc] 11/01/2021 Zobacz
5 Załacznik nr 4 RODO [doc] 11/01/2021 Zobacz
6 Załącznik nr 5 Wzór Umowy [doc] 11/01/2021 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Informacja o wyborze oferty [pdf] 20/01/2021 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)