Przetarg

Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych

Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych
Termin składania ofert
2022-01-28 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zapytanie ofertowe [pdf] 18/01/2022 Zobacz
2 Opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 2 [doc] 18/01/2022 Zobacz
3 Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 [doc] 18/01/2022 Zobacz
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia - Zał. 3 [doc] 18/01/2022 Zobacz
5 Oświadczenie RODO - Zał. Nr 4 [doc] 18/01/2022 Zobacz
6 Wzór umowy - Zał. Nr 5 [doc] 18/01/2022 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)