Przetarg

Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.
Termin składania ofert
2020-12-18 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zapytanie ofertowe [pdf] 10/12/2020 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty [doc] 10/12/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia [doc] 10/12/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia [doc] 10/12/2020 Zobacz
5 Załacznik nr 4 Wykaz dostaw [doc] 10/12/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 5 RODO [doc] 10/12/2020 Zobacz
7 Załacznik nr 6 Wzór umowy [pdf] 10/12/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Odpowiedź nr 1 [pdf] 14/12/2020 Zobacz
2 Protokół z otwarcia ofert [pdf] 21/12/2020 Zobacz
3 Informacja o wyborze oferty [pdf] 11/01/2021 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)