Przetarg

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Komunalne Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Komunalne Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie.
Termin składania ofert
2021-02-04 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Specyfikacja IstotnychWarunków Zamówienia [pdf] 04/01/2021 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [doc] 04/01/2021 Zobacz
3 Załącznik nr 2 RODO [doc] 04/01/2021 Zobacz
4 Załącznik nr 3 Przynależność do grupy kapitałowej [doc] 04/01/2021 Zobacz
5 Załacznik nr 4 wzór zobowiązania innego podmiotu [doc] 04/01/2021 Zobacz
6 Załącznik nr 5 wzór - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat [doc] 04/01/2021 Zobacz
7 Załącznik nr 6 wzór - wykaz sprzętu [doc] 04/01/2021 Zobacz
8 Załącznik nr 7 wzór umowy [pdf] 04/01/2021 Zobacz
9 Załacznik nr 8 Instrukcja użytkownika - złożenie oferty (Podręcznik wykonawcy) [pdf] 04/01/2021 Zobacz
10 Ogłoszenie 2021.S001-001250 [doc] 04/01/2021 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie nr 1 [pdf] 25/01/2021 Zobacz
2 Informacja z otwarcia ofert [pdf] 04/02/2021 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [pdf] 11/03/2021 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)