Przetarg

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Bladowie
Termin składania ofert
2022-04-05 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Specyfikacja Warunków Zamówienia [pdf] 03/03/2022 Zobacz
2 Zał nr 1 Formularz oferty [doc] 03/03/2022 Zobacz
3 Zał nr2 Przynależność do grupy kapitałowej [doc] 03/03/2022 Zobacz
4 Zał nr 3 Zobowiązanie [doc] 03/03/2022 Zobacz
5 Zał nr 4 Wykaz usług [doc] 03/03/2022 Zobacz
6 Zał nr 5 Wykaz narzędzi [doc] 03/03/2022 Zobacz
7 Zał nr 6 Oświadczenie o współnym wykon. robót [doc] 03/03/2022 Zobacz
8 Zał nr 7 Wzór umowy [pdf] 03/03/2022 Zobacz
9 Zał nr 8 JEDZ [doc] 03/03/2022 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie nr 1 [pdf] 23/03/2022 Zobacz
2 Odpad z rodrobnienia wielkogabarytów - zdjęcie nr 1 [jpg] 23/03/2022 Zobacz
3 Odpad z rodrobnienia wielkogabarytów - zdjęcie nr 2 [jpg] 23/03/2022 Zobacz
4 Odpad zbelowany - zdjęcie nr 1 [jpg] 23/03/2022 Zobacz
5 Odpad zbelowany - zdjęcie nr 2 [jpg] 23/03/2022 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)