Przetarg

Wykonanie i wdrożenie zaawansowanego Geograficznego Systemu Informacyjnego ( GIS ) zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z modelem hydraulicznym sieci oraz strefowym opomiarowaniem sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuchola

Wykonanie i wdrożenie zaawansowanego Geograficznego Systemu Informacyjnego ( GIS ) zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z modelem hydraulicznym sieci oraz strefowym opomiarowaniem sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuchola
Termin składania ofert
2019-04-10 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 SIWZ GIS -2 [pdf] 06/03/2019 Zobacz
2 Zał. nr 1 Formularz oferty [doc] 06/03/2019 Zobacz
3 Zał. nr 1a Opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 1 [pdf] 06/03/2019 Zobacz
4 Zał. nr 1b Opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 2 [pdf] 06/03/2019 Zobacz
5 Zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. RODO [doc] 06/03/2019 Zobacz
6 Zał. nr 3 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej [doc] 06/03/2019 Zobacz
7 Zał. nr 4 Wzór zobowiązania innego podmiotu [doc] 06/03/2019 Zobacz
8 Zał. nr 5 Wzór wykaz usług/dostaw wykonanych [doc] 06/03/2019 Zobacz
9 Zał. nr 6 Wzór wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia [doc] 06/03/2019 Zobacz
10 Zał.nr 7.1 Wzór umowy GIS [pdf] 06/03/2019 Zobacz
11 Zał. nr 7.2 Wzór umowy dostawa sprzętu komputerowego [pdf] 06/03/2019 Zobacz
12 Podręcznik Wykonawcy [pdf] 06/03/2019 Zobacz
13 Ogłoszenie zamieszczone w DUUE [doc] 06/03/2019 Zobacz
14 Informacja - sprostowanie do ogłoszenia DUUE [doc] 12/03/2019 Zobacz
15 Informacja o uzupełnieniu zamieszczona w DUUE [doc] 01/04/2019 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie 25.03.2019r. [pdf] 26/03/2019 Zobacz
2 Zawiadomienie 05.04.2019 r. [pdf] 05/04/2019 Zobacz
3 Informacja z otwarcia ofert [pdf] 10/04/2019 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [pdf] 09/05/2019 Zobacz