Przetarg

Zakup fabrycznie nowego recyklera

Zakup fabrycznie nowego recyklera
Termin składania ofert
2021-01-12 Do godziny 10:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zapytanie ofertowe [pdf] 29/12/2020 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty [doc] 29/12/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia [pdf] 29/12/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia [doc] 29/12/2020 Zobacz
5 Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO [doc] 29/12/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 5 Umowa - wzór [doc] 29/12/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie nr 1 [pdf] 15/01/2021 Zobacz
2 Protokół z otwarcia ofert [pdf] 12/01/2021 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Informacja o unieważnieniu postępowania [pdf] 13/01/2021 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)