Przetarg

Zakup używanej śmieciarki

Zakup używanej śmieciarki
Termin składania ofert
2022-04-20 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 SWZ Zakup używanej śmieciarki [pdf] 06/04/2022 Zobacz
2 BZP ogłoszenie [pdf] 06/04/2022 Zobacz
3 Zał. nr 1 Formularz oferty [doc] 06/04/2022 Zobacz
4 Zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy [doc] 06/04/2022 Zobacz
5 Zał. nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [doc] 06/04/2022 Zobacz
6 Zał. nr 4 wzór umowy dostawy [doc] 06/04/2022 Zobacz
7 Zał nr 5 klauzula RODO [doc] 06/04/2022 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Kwota na sfinansowanie zamówienia [pdf] 20/04/2022 Zobacz
2 Informacja z otwarcia ofert [pdf] 20/04/2022 Zobacz
3 Informacja o wyborze oferty [pdf] 26/04/2022 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)