Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Numer referencyjny postępowania PK.271.1.2020.A

Opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Numer referencyjny postępowania PK.271.1.2020.A
Termin składania ofert
2020-06-30 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zapytanie ofertowe [pdf] 10/06/2020 Zobacz
2 Informacje o ogłoszeniu Nr 1249375 [pdf] 10/06/2020 Zobacz
3 Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy [doc] 10/06/2020 Zobacz
4 Załącznik Nr 1a - OPZ [doc] 10/06/2020 Zobacz
5 Załącznik Nr 2_ośw. o wykluczeniu z post. [doc] 10/06/2020 Zobacz
6 Załącznik Nr 3_RODO [doc] 10/06/2020 Zobacz
7 Załącznik Nr 4_wzór umowy [pdf] 10/06/2020 Zobacz
8 Załącznik Nr 5_wykaz osób [doc] 10/06/2020 Zobacz
9 Załącznik Nr 6_wykaz usług proj. [doc] 10/06/2020 Zobacz
10 Załącznik Nr 7_OPERAT Tuchola oczyszczalnia [doc] 10/06/2020 Zobacz
11 Załącznik Nr 8_Dokumentacja geotechniczna [pdf] 10/06/2020 Zobacz
12 Załącznik Nr 9_PFU [pdf] 10/06/2020 Zobacz
13 Załącznik Nr 10_kopia postanowienia Burmistrza [pdf] 10/06/2020 Zobacz
14 Załącznik NR 11 rys nr 1 Plan Zagospodarowania Terenu [pdf] 10/06/2020 Zobacz
15 Załącznik Nr 12 rys nr 2 Schemat technologiczny [pdf] 10/06/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie_nr_1 z dnia 22_06_2020 -UWAGA - zmiana terminu składania ofert do 30.06.2020r. [pdf] 22/06/2020 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Wynik postępowania [pdf] 30/06/2020 Zobacz
2 Informacja o wyborze oferty [pdf] 08/07/2020 Zobacz