Przetarg

Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego ZWiK.

Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego ZWiK.
Termin składania ofert
2020-03-13 Do godziny 10:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 SIWZ Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego ZWiK [pdf] 27/02/2020 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Oferta [doc] 27/02/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków [doc] 27/02/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 24 [doc] 27/02/2020 Zobacz
5 Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [doc] 27/02/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 5 Doświadczenie zawodowe [doc] 27/02/2020 Zobacz
7 Załącznik nr 6 Potencjał kadrowy [doc] 27/02/2020 Zobacz
8 Załącznik nr 6a Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach [doc] 27/02/2020 Zobacz
9 Załącznik nr 7 Umowa - wzór [pdf] 27/02/2020 Zobacz
10 Załącznik nr 8 Przedmiar robót. [pdf] 27/02/2020 Zobacz
11 Załącznik nr 9 Projekt budowlany [pdf] 27/02/2020 Zobacz
12 Załącznik nr 10 STWIORB - ZWiK [pdf] 27/02/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Protokół z otwarcia ofert [pdf] 13/03/2020 Zobacz
2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [pdf] 20/03/2020 Zobacz