Przetarg

Wykonanie i wdrozenie zaawansowanego Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z modelem hydraulicznym sieci oraz strefowym opomiarowaniem sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuchola

Termin składania ofert
2019-02-18 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 ogłoszenie zamieszczone w DUUE [pdf] 02/01/2019 Zobacz
2 Ogłoszenie -sprostowanie zamieszczone w DUUE 25.01.2019-1 [pdf] 04/02/2019 Zobacz
3 Ogłoszenie - sprostowanie zamieszczone w DUUE [pdf] 06/02/2019 Zobacz
4 SIWZ [pdf] 02/01/2019 Zobacz
5 Załacznik nr 1 formularz ofertowy [doc] 02/01/2019 Zobacz
6 Załącznik nr 1 wzór formularza ofery [pdf] 02/01/2019 Zobacz
7 Załacznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia [doc] 02/01/2019 Zobacz
8 Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia [pdf] 02/01/2019 Zobacz
9 Załacznik nr 2 oświadczenie rODO [pdf] 02/01/2019 Zobacz
10 Załacznik nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [doc] 02/01/2019 Zobacz
11 Załącznik nr 3 oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej [pdf] 02/01/2019 Zobacz
12 Załącznik nr 4 zobowiązanie innego podmiotu [doc] 02/01/2019 Zobacz
13 Załacznik nr 4 zobowiązanie do udostępienia zasobów [pdf] 02/01/2019 Zobacz
14 załacznik nr 5 wykaz usług [doc] 02/01/2019 Zobacz
15 Załącznik nr 5 wykaz wykonanych usług [pdf] 02/01/2019 Zobacz
16 Załącznik nr 6 wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia [doc] 02/01/2019 Zobacz
17 Załacznik nr 6 wykaz osób [pdf] 02/01/2019 Zobacz
18 Załącznik nr 7.1 wzór umowy GIS [pdf] 02/01/2019 Zobacz
19 Załącznik nr 7.2 wzór umowy dostawa sprzętu komputerowego [pdf] 02/01/2019 Zobacz
20 Podręcznik wykonawcy [pdf] 02/01/2019 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie [pdf] 23/01/2019 Zobacz
2 Zawiadomienie [pdf] 31/01/2019 Zobacz
3 Zawiadomienie [pdf] 08/02/2019 Zobacz
4 Zawiadomienie [pdf] 11/02/2019 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Unieważnienie postępowania [pdf] 18/02/2019 Zobacz