Przetarg

Zakup samochodu dostawczego 3-osobowego cargo.

Zakup samochodu dostawczego 3-osobowego cargo.
Termin składania ofert
2020-02-20 Do godziny 10:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf] 11/02/2020 Zobacz
2 Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna pojazdu [doc] 11/02/2020 Zobacz
3 Zał. nr 2 Formularz ofertowy [docx] 11/02/2020 Zobacz
4 Zał.nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 24 [docx] 11/02/2020 Zobacz
5 Zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej [docx] 11/02/2020 Zobacz
6 Zał. nr 5 Istotne postanowienia dotyczące umowy [docx] 11/02/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Protokół z otwarcia ofert [pdf] 20/02/2020 Zobacz
2 Unieważnienie postępowania [pdf] 25/02/2020 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Uniewaznienie postepowania [pdf] 25/02/2020 Zobacz