Nazwa Termin składania ofert
Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów 2019-01-25 Czytaj więcej
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o zakupi podajnik ślimakowy i przenośni taśmowy Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o zakupi podajnik ślimakowy i przenośni taśmowy 2019-01-18 Czytaj więcej
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w budynkach będących    w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wykonywanie innych prac zlecanych odrębnie przez Zamawiającego. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wykonywanie innych prac zlecanych odrębnie przez Zamawiającego. 2019-01-18 Czytaj więcej
Dokument przetargowy Wykonanie i wdrozenie zaawansowanego Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z modelem hydraulicznym sieci oraz strefowym opomiarowaniem sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuchola 2019-02-18 Czytaj więcej
Dokument przetargowy Dostawa urządzen na potrzeby Laboratorium Analitycznego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. 2018-12-14 Czytaj więcej
Dokument przetargowy Dostarczanie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG. 2018-12-14 Czytaj więcej
Dokument przetargowy Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych 2018-12-10 Czytaj więcej
Dokument przetargowy Zaproszenie do składania ofert na koszenie trawników własnym sprzętem. 2018-04-26 Czytaj więcej
Dokument przetargowy Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68 , 89 – 500 Tuchola ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 39,42 m2 przy placu Wolności 14 w Tucholi. 2018-07-17 Czytaj więcej
test Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 2018-10-18 Czytaj więcej

Menu dostępności (ALT+U)