Przetarg

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

test
Termin składania ofert
2021-09-06 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie (PDF, 610KB) [pdf] 30/07/2021 Zobacz
2 Dokumentacja (ZIP, 320 765KB) [zip] 30/07/2021 Zobacz
3 Uzupełnienie dokumentacji (ZIP, 42 993KB) [zip] 06/08/2021 Zobacz
4 Skan dokumentacji projektowej część 1 (ZIP, 349 199KB) [zip] 13/08/2021 Zobacz
5 Skan dokumentacji projektowej część 2 (ZIP, 346 200KB) [zip] 13/08/2021 Zobacz
6 Projekt archiwalny - załącznik do zawiadomienia nr 4 (ZIP, 105 973KB) [zip] 17/08/2021 Zobacz
7 STWIOR-załącznik do zawiadomienia nr 4 (ZIP, 1 467KB) [zip] 17/08/2021 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie [pdf] 06/09/2021 Zobacz
2 Informacja z otwarcia ofert [pdf] 06/09/2021 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Unieważnienie postepowania [pdf] 07/09/2021 Zobacz

Menu dostępności (ALT+U)