Przetarg

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wykonywanie innych prac zlecanych odrębnie przez Zamawiającego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w budynkach będących    w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wykonywanie innych prac zlecanych odrębnie przez Zamawiającego.
Termin składania ofert
2019-01-18 Do godziny 10:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Zaproszenie do składania ofert [pdf] 10/01/2019 Zobacz
2 Zał. nr 1 Oferta - wzór [pdf] 10/01/2019 Zobacz
3 Zał. nr 1 Oferta wzór [doc] 10/01/2019 Zobacz
4 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia [pdf] 10/01/2019 Zobacz
5 Zał.nr 3 Umowa - wzór [pdf] 10/01/2019 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Protokół z otwarcia ofert [pdf] 21/01/2019 Zobacz
2 Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej [pdf] 21/01/2019 Zobacz