Przetarg

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Termin składania ofert
2019-09-23 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 Ogłoszenie zamieszczone w DUUE [pdf] 12/07/2019 Zobacz
2 Ogłoszenie - uzupełnienie w DUUE-2 [pdf] 22/07/2019 Zobacz
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w DUEE 09.08.2019 r. [doc] 12/08/2019 Zobacz
4 Ogłoszenie w DUUE zmiana terminu składania ofert [doc] 20/08/2019 Zobacz
5 Ogłoszenie w DUUE zmiana terminu składania ofert na 12.09.2019 r. [doc] 02/09/2019 Zobacz
6 Ogłoszenie DUUE o zmianie terminu składania ofert [doc] 13/09/2019 Zobacz
7 SIWZ modernizacja oczyszczalni [pdf] 12/07/2019 Zobacz
8 Załącznik Nr 1 Wzór formularza ofertowego [doc] 12/07/2019 Zobacz
9 Załącznik Nr 1a Wykaz Cen [doc] 12/07/2019 Zobacz
10 Załącznik Nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. RODO [doc] 12/07/2019 Zobacz
11 Załącznik Nr 3 Wzór formularza o przynależności do grupy kapitałowej [doc] 12/07/2019 Zobacz
12 Załącznik Nr 4 Wzór zobowiązania innego podmiotu [doc] 12/07/2019 Zobacz
13 Załącznik Nr 5 Wzór - wykaz usług wykonanych w okresie 7 lat [doc] 12/07/2019 Zobacz
14 Załącznik Nr 6 Wzór - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 7 lat [doc] 12/07/2019 Zobacz
15 Załącznik Nr 7 Wzór - wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia [doc] 12/07/2019 Zobacz
16 Załącznik Nr 8 Wykaz składanych oświadczeń [doc] 12/07/2019 Zobacz
17 Załącznik Nr 9 Wzór umowy [pdf] 12/07/2019 Zobacz
18 Załącznik Nr 9.1 do wzoru umowy [pdf] 12/07/2019 Zobacz
19 Załącznik Nr 10 Koncepcja [pdf] 12/07/2019 Zobacz
20 Załącznik Nr 11 Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami [pdf] 12/07/2019 Zobacz
21 Załącznik Nr 12 Wzór - harmonogram rzeczowy robót [pdf] 12/07/2019 Zobacz
22 Załącznik Nr 13 Operat wodno-prawny [pdf] 12/07/2019 Zobacz
23 Załącznik Nr 14 Pozwolenie wodnoprawne [pdf] 12/07/2019 Zobacz
24 Załącznik Nr 15 Opis obiektów podlegających modernizacji [pdf] 12/07/2019 Zobacz
25 Załącznik Nr 16 Kopia decyzji środowiskowej [pdf] 12/07/2019 Zobacz
26 Załącznik Nr 16.1 Wyjaśnienia do decyzji środowiskowej [pdf] 12/07/2019 Zobacz
27 Załącznik Nr 17 Dokumentacja geotechniczna [pdf] 12/07/2019 Zobacz
28 Podręcznik wykonawcy [pdf] 12/07/2019 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie nr 1 z dnia 24.07.2019 [pdf] 24/07/2019 Zobacz
2 Załącznik nr 1 do Zawiadomienia, odpowiedź nr 14, dokumentacja archiwalna [zip] 24/07/2019 Zobacz
3 Załącznik nr 2 do Zawiadomienia, odpowiedź nr 14, dokumentacja koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni [zip] 24/07/2019 Zobacz
4 Załącznik nr 3 do Zawiadomienia, odpowiedź nr 14, dokumentacja fotograficzna: komora zordzielcza, budynek krat, piaskownik [zip] 24/07/2019 Zobacz
5 Załącznik nr 4 do Zawiadomienia, odpowiedź nr 14, dokumentacja fotograficzna: przepompownia, osadnik, komora rozdzielcza, komory zrzutowe [zip] 24/07/2019 Zobacz
6 Załącznik nr 5 do Zawiadomienia, odpowiedź nr 14, dokumentacja fotograficzna: komora rozdzielcza, komory KNAP, osadnik wtórny, laguny osadowe [zip] 24/07/2019 Zobacz
7 Załącznik nr 6 do Zawiadomienia, odpowiedź nr 14, dokumentacja fotograficzna: budynek wirówek, komora wód odciekowych, budynek energrtyczny [zip] 24/07/2019 Zobacz
8 Załącznik nr 7 do Zawiadomienia, odpowiedź nr 14, dokumentacja fotograficzna: otwarte komory fermentacyjne, zlewnia ścieków [zip] 24/07/2019 Zobacz
9 Załącznik nr 8 do Zawiadomienia, odpowiedź nr 14, dokumentacja fotograficzna: budynek FeSO2, magazyn, budynek garazowy, myjnie płytowe, koryto pomiarowe [zip] 24/07/2019 Zobacz
10 Zawiadomienie nr 2 z dnia 29.07.2019 r. [pdf] 29/07/2019 Zobacz
11 Zawiadomienie nr 3 z dnia 30.07.2019 r. [pdf] 30/07/2019 Zobacz
12 Zawiadomienie nr 4 z dnia 07.08.2019 r. [pdf] 07/08/2019 Zobacz
13 Zawiadomienie nr 5 z dnia 09.08.2019 r. [pdf] 09/08/2019 Zobacz
14 Zawiadomienie nr 6 z dnia 14.08.2019 r. [pdf] 14/08/2019 Zobacz
15 Zawiadomienie nr 7 z dnia 20.08.2019 r. [pdf] 20/08/2019 Zobacz
16 Zawiadomienie nr 8 z dnia 20.08.2019 r. [pdf] 20/08/2019 Zobacz
17 Zawiadomienie nr 9 z dnia 26.08.2019 r. [pdf] 26/08/2019 Zobacz
18 Zawiadomienie nr 10 z dnia 06.09.2019 r. [pdf] 06/09/2019 Zobacz
19 Informacja z otwarcia ofert [pdf] 23/09/2019 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Unieważnienie postępowania. [pdf] 26/09/2019 Zobacz