Przetarg

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Termin składania ofert
2020-04-23 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 SIWZ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi [pdf] 13/02/2020 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [doc] 13/02/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - poprawiony [doc] 28/02/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 1a Wykaz cen [docx] 13/02/2020 Zobacz
5 Załącznik nr 1b Wykaz urządzeń kluczowych [docx] 13/02/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. RODO [doc] 13/02/2020 Zobacz
7 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej [doc] 13/02/2020 Zobacz
8 Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania innego podmiotu [doc] 13/02/2020 Zobacz
9 Załącznik nr 5 Wzór wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [doc] 13/02/2020 Zobacz
10 Załącznik nr 6 Wzór wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [doc] 13/02/2020 Zobacz
11 Załącznik nr 7 Wzór wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia [doc] 13/02/2020 Zobacz
12 Załącznik nr 8 Wzór harmonogram rzeczowy robót [xlsx] 13/02/2020 Zobacz
13 Załącznik nr 9 Wzór Umowy [pdf] 13/02/2020 Zobacz
14 Załącznik nr 10 Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załacznikami [pdf] 13/02/2020 Zobacz
15 Załącznik do PFU Rys 1 Plan zagospodarowania terenu [pdf] 18/02/2020 Zobacz
16 Załącznik do PFU Rys 2 Schemat techniczny [pdf] 18/02/2020 Zobacz
17 Załącznik do PFU Rys 3 Zbiornik osadu przefermentowanego [pdf] 18/02/2020 Zobacz
18 Załącznik do PFU Rys 4 Budynek administracyjny - rzut parteru [pdf] 18/02/2020 Zobacz
19 Załącznik do PFU Rys 5 Budynek administracyjny - rzut piętra [pdf] 18/02/2020 Zobacz
20 Załącznik do PFU Rys 6 Budynek administracyjny - rzut piętra [pdf] 18/02/2020 Zobacz
21 Załącznik do PFU 7 - Opis obiektów podlegających termomodernizacji [docx] 18/02/2020 Zobacz
22 Załącznik nr 11 Operat wodno-prawny [doc] 13/02/2020 Zobacz
23 Załącznik nr 12 Pozwolenie wodnoprawne [pdf] 13/02/2020 Zobacz
24 Załącznik nr 13 Kopia decyzji środowiskowej - nieaktualna [pdf] 13/02/2020 Zobacz
25 Załącznik nr 13.1 Wyjaśnienie do decyzji środowiskowej [pdf] 13/02/2020 Zobacz
26 Załącznik nr 13.2 Kopia decyzji Burmistrza - decyzja środowiskowa [pdf] 13/02/2020 Zobacz
27 Załącznik nr 14 Dokumentacja geotechniczna [pdf] 13/02/2020 Zobacz
28 Załącznik nr 15 Protokoły kontroli oceny stanu technicznego obiektów [zip] 13/02/2020 Zobacz
29 Załącznik nr 16 Dokumentacja archiwalna [zip] 13/02/2020 Zobacz
30 Załacznik nr 17 JEDZ [doc] 13/02/2020 Zobacz
31 Załącznik nr 18 AKPiA Dokumentacja InTech 2004 r. plik nr 1 [pdf] 06/03/2020 Zobacz
32 Załącznik nr 19 AKPiA Dokumentacja InTech 2004 r. plik nr 2 [pdf] 06/03/2020 Zobacz
33 Załącznik nr 20 AKPiA Schemat InTech 2004 r. plik nr 3 [pdf] 06/03/2020 Zobacz
34 Załącznik nr 21 Dokumentacja WADIS 2001 Rysunek budowlany komory osadu czynnego [pdf] 06/03/2020 Zobacz
35 Załącznik nr 22 Dokumentacja WADIS 2004 Kompostownia osadu [pdf] 06/03/2020 Zobacz
36 Załącznik nr 23 Dokumentacja WADIS 2004 Studzienki do zasuw do WKFo [pdf] 06/03/2020 Zobacz
37 Załącznik nr 24 Dokumentacja WADIS 2004 Instalacja dmuchaw [pdf] 06/03/2020 Zobacz
38 Załącznik nr 25 Dokumentacja WADIS 2004 Przepompownia wielofunkcyjna plik 1 [pdf] 06/03/2020 Zobacz
39 Załącznik nr 26 Dokumentacja WADIS 2004 Przepompownia wielofunkcyjna plik 2 [pdf] 06/03/2020 Zobacz
40 Załącznik nr 27 Dokumentacja WADIS 2004 Przepompownia wielofunkcyjna plik 3 [pdf] 06/03/2020 Zobacz
41 Załącznik nr 28 Dokumentacja WADIS 2004 Przepompownia wielofunkcyjna plik 4 [pdf] 06/03/2020 Zobacz
42 Załącznik nr 29 Dokumentacja WADIS 2004 Remont WKFo [pdf] 06/03/2020 Zobacz
43 Załącznik nr 30 Dokumentacja WADIS 2004 Schemat technologiczny [pdf] 06/03/2020 Zobacz
44 Ogłoszenie o zamówieniu w DUUE [pdf] 13/02/2020 Zobacz
45 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie nr1 z dnia 18.02.2020 [doc] 19/02/2020 Zobacz
46 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie nr 2 z dnia 20.02.2020 [doc] 24/02/2020 Zobacz
47 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie nr 3 z dnia 10.03.2020 zmiana terminu składania ofert [doc] 10/03/2020 Zobacz
48 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie zmiana terminu [pdf] 12/03/2020 Zobacz
49 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie zmiana terminu [doc] 17/03/2020 Zobacz
50 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie zmiana terminu składania ofert [pdf] 30/03/2020 Zobacz
51 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie zmiana terminu składania ofert [doc] 01/04/2020 Zobacz
Pytania, odpowiedzi, informacje i protokoły
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie nr 1 - 19.02.2020 r. [pdf] 19/02/2020 Zobacz
2 Zawiadomienie nr 2 [pdf] 03/03/2020 Zobacz
3 Zawiadomienie nr 3 [pdf] 06/03/2020 Zobacz
4 Zawiadomienie nr 4 [pdf] 28/02/2020 Zobacz
5 Zawiadomienie nr 5 [pdf] 12/03/2020 Zobacz
6 Zawiadomienie nr 6 [pdf] 30/03/2020 Zobacz
7 Zawiadomienie nr 7 [pdf] 14/04/2020 Zobacz
8 Zawiadomienie nr 8 [pdf] 15/04/2020 Zobacz
9 Informacja z otwarcia ofert 23.04.2020 r. [pdf] 23/04/2020 Zobacz
Wynik przetargu
# Nazwa Data
1 Unieważnienie postępowania. [pdf] 28/05/2020 Zobacz