Przetarg

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Termin składania ofert
2020-03-20 Do godziny 11:00

Załączniki SIWZ
# Nazwa Data
1 SIWZ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi [pdf] 13/02/2020 Zobacz
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [doc] 13/02/2020 Zobacz
3 Załącznik nr 1a Wykaz cen [docx] 13/02/2020 Zobacz
4 Załącznik nr 1b Wykaz urządzeń kluczowych [docx] 13/02/2020 Zobacz
5 Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy dot. RODO [doc] 13/02/2020 Zobacz
6 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej [doc] 13/02/2020 Zobacz
7 Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania innego podmiotu [doc] 13/02/2020 Zobacz
8 Załącznik nr 5 Wzór wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [doc] 13/02/2020 Zobacz
9 Załącznik nr 6 Wzór wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [doc] 13/02/2020 Zobacz
10 Załącznik nr 7 Wzór wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia [doc] 13/02/2020 Zobacz
11 Załącznik nr 8 Wzór harmonogram rzeczowy robót [xlsx] 13/02/2020 Zobacz
12 Załącznik nr 9 Wzór Umowy [pdf] 13/02/2020 Zobacz
13 Załącznik nr 10 Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załacznikami [pdf] 13/02/2020 Zobacz
14 Załącznik do PFU Rys 1 Plan zagospodarowania terenu [pdf] 18/02/2020 Zobacz
15 Załącznik do PFU Rys 2 Schemat techniczny [pdf] 18/02/2020 Zobacz
16 Załącznik do PFU Rys 3 Zbiornik osadu przefermentowanego [pdf] 18/02/2020 Zobacz
17 Załącznik do PFU Rys 4 Budynek administracyjny - rzut parteru [pdf] 18/02/2020 Zobacz
18 Załącznik do PFU Rys 5 Budynek administracyjny - rzut piętra [pdf] 18/02/2020 Zobacz
19 Załącznik do PFU Rys 6 Budynek administracyjny - rzut piętra [pdf] 18/02/2020 Zobacz
20 Załącznik do PFU 7 - Opis obiektów podlegających termomodernizacji [docx] 18/02/2020 Zobacz
21 Załącznik nr 11 Operat wodno-prawny [doc] 13/02/2020 Zobacz
22 Załącznik nr 12 Pozwolenie wodnoprawne [pdf] 13/02/2020 Zobacz
23 Załącznik nr 13 Kopia decyzji środowiskowej [pdf] 13/02/2020 Zobacz
24 Załącznik nr 13.1 Wyjaśnienie do decyzji środowiskowej [pdf] 13/02/2020 Zobacz
25 Załącznik nr 13.2 Kopia decyzji Burmistrza [pdf] 13/02/2020 Zobacz
26 Załącznik nr 14 Dokumentacja geotechniczna [pdf] 13/02/2020 Zobacz
27 Załącznik nr 15 Protokoły kontroli oceny stanu technicznego obiektów [zip] 13/02/2020 Zobacz
28 Załącznik nr 16 Dokumentacja archiwalna [zip] 13/02/2020 Zobacz
29 Załacznik nr 17 JEDZ [doc] 13/02/2020 Zobacz
30 Ogłoszenie DUUE [pdf] 13/02/2020 Zobacz
31 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie 18.02.2020 [doc] 19/02/2020 Zobacz
32 Ogłoszenie w DUUE sprostowanie-2 18.02.2020 [pdf] 19/02/2020 Zobacz
Załączniki pytań, odpowiedzi, protokółów
# Nazwa Data
1 Zawiadomienie nr 1 - 19.02.2020 r. [pdf] 19/02/2020 Zobacz